INNHOLD

2022:

Muslimske trossamfunn Østfold 2022 13.10.2022

2021:

Kristne uavhengige kirker Østfold 2021
31.12.2021

Kristne nasjonale kirker Østfold 2021 29.12.2021

Muslimske trossamfunn Østfold 2021 28.12.2021

Jødiske trossamfunn Norge 2021 28.12.2021

2020:

Kristne nasjonale kirker Østfold 31.12.2020

Kristne frikirker Østfold 2020 31.12.2020

Jødiske trossamfunn Norge 2020 31.12.2020

Muslimske trossamfunn Østfold 31.12.2020

2018:

Hinduismen i Norge 2018  23.10.2018

Jesu Kristi Kirke av Siste dager hellige statistikk Nett 15.1.2018

Jesu Kristi Kirke av Siste dager hellige Resyme 15.1.2018


2017:

Jødiske trossamfunn og foreninger i Norge 2017


Jødiske retninger og trossamfunn i Norge og verden 2016 per 7.2.2017

Kirkesamfunn i Østfold 2017

Muslimske trossamfunn Østfold 2017

Buddhistiske og Hindu trossamfunn Østfold 2017

Islam nettsider undervisning 22.8. 2017

2016:


Jødedom Retninger Mangfold Verden Nett 16.4.2016

Muslimske trossamfunn i Østfold 2015

Muslimske trossamfunn i Østfold 2016

Kristne selvstendige trossamfunn Østfold


Østfold Mangfold 5.2.2016

Trossamfunn Østfold 5.2.2016

2015:


Hinduer Norge 5.11.2015

Hindu Retninger Nett 5.11.2015

Buddhisme og buddhister i Norge 10.10.2015

Buddhismen retninger verden Norge nett 10.10.2015

Buddhismens mangfold oversikt 9.10.2015

Buddhistiske høytider Theravada og Mahayana 2.9. 2015

Sikhismen i Norge og verden nett 8.9.2015


Sikhismen resyme oversikt 
7.9.2015

Hindu guder 1.9.2015

Vishnu og Lakshmi 1.9.2015

2014:

Høytid nettressurser og læremidler 1.4.2014

Emneportal RLE Nettressurser 11.3.2014

Islam Mangfold og Retninger 26.3.2014

2013:

Muslimer Norge tall (2011-2012) oppdatert 11.4.2013


Hinduisme Nettlinker 2009, revidert deler 2013

Buddhisme Nettlinker 2009, revidert delvis 2013

2012:

Skolenes Religionsfag læremidler nettsider 5.9.2012


Hellige skrifter online 2009

2008:

Shiva og hans familie hinduguder med foto 1.10.2008

2007:

Rama og Sita hinduguder med foto 17.9.2007

Krishnan og Radha hinduguder med foto 19.9.2007

Gudinnen hinduguder med foto 19.9.2007

Høytider: Festivaler Nett/Bibliotek Ressurser 2007

Fundamentalisme 2007

Divali fra Sanatan Mandir Sabha 2000 foto (28.8.2001)

 

METTE RAMSTAD                              

Fagområde/Seksjon for Religion og Livssyn

Førsteamanuensis i religionsvitenskap. Ansatt siden 2000

Dr. Art fra 2001 i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen (historisk-filosofisk fakultet).

tlf. 69 60 83 32 Kontor: EU1- 065

e-post: mette.ramstad@hiof.no

Personalia
Dr.art avhandling
Forskning

Undervisning høstsemester 2022
KRLE101 for MAGLU5-10 og
RLE101 for frie fag studenter (årsstudenter):

Introduksjon til Islam

Introduksjon til Jødedom

Ekskursjon og hellige rom

Didaktikk

RLE104 for frie fag studenter (årsstudenter):

Religionsvitenskapelige metoder og didaktikk
Religiøst mangfold:
Jødedommens mangfold og hovedretninger 
Jøder og jødiske trossamfunn i Norge
Islams mangfold og hovedretninger
Muslimer og muslimske trossamfunn i Norge
Kristendommens mangfold
Kristne og kristne trossamfunn i Norge
Jehovas Vitner og Jesu Kristi Kirke

Kjønn og Religion

Media og Religion

Digitale kilder i KRLE-faget
De digitale trossamfunn

Undervisning Vårsemester 2023:
KRLE101 for MAGLU5-10 og MAGLU1-7:

Introduksjon til Islam

Introduksjon til Jødedom

Jøder og jødiske trossamfunn i Norge

Muslimer og muslimske trossamfunn i Norge
 

RLE103 for frie fag studenter (årsstudenter):

Kjønn og Religion


KRLE102 for MAGLU5-10 og MAGLU1-7 og
RLE102 for frie fag studenter (årsstudenter):

 

Nettstudier KRLE for lærere - KFK høst og vår:

Islam, Jødedom, Hinduisme
 

SRLE for Barnehagelærerutdanningen:

Islam

Muslimske høytider

Muslimske barn i norske barnehager