Sikhismen i Norge og Verden Nettressurser
av Mette  Ramstad, 1.amanuensis religionsvitenskap, HiØ
  8.9.2015 oppdaterte tall

Sikher.no er en nettportal med oversikt på norsk om sikhisme skrevet av sikher: http://www.sikher.no

Kort Overblikk


Prof. Knut A. Jacobsen skriver  at hoveddelen av alle indere i Norge er sikher (Referanse: Sikhismen 2006 og Verdensreligioner i Norge 2011)
I januar 2015  var det 10 560 personer med landbakgrunn fra India bosatt i Norge, og i tillegg 4862 personer ført i Norge med foreldre fra India (SSB)
Jacobsen anslår at litt over halvparten av personene med landbakgrunn fra India, er sikher.
Sikher bosatt i Norge i 2011 utgjør ca. 5000 personer (Jacobsen 2011)
Hinduer fra Nord- India utgjorde i 2011 ca. 4000 (Jacobsen 2011 anslåtte tall).

De fleste av sikhene er bosatt og organisert i Oslo og Drammensområdet og i Bergen med  3 gurdwaraer (hellige hus)

3.363 er antall registrerte medlem av Sikhismen for hele Norge oppgitt for 1.1. 2014 av SSB.

OBS! Det er mange flere sikher som ikke er med i oversikt for registrerte trossamfunn.

I tillegg til registrerte sikher er det ca. 500 uregistrerte, i henhold til representant for sikhene i Oslo.
De fleste sikher har sin bakgrunn i Punjab, delstat i India.
De har mye til felles i språk og kultur med hinduer fra Punjab,  India og muslimer fra Punjab i Pakistan.

Knut A Jacobsen intervjuet om Sikhisme boken og Pris gitt ham av Sikhen ei Norge som takk. I: På Høyden, UiBergen:
I Snakkehjørnet: Knut A. Jacobsen 1.12.2006

Knut A. Jacobsen intervjuet av forskning.no om Sikhisme boken: En ukjent verdensreligion 13.sept 2006

Bok 2011: Sikhs in Europe: Migration, Identities and Representations.  Knut A. Jacobsen og Kristina Myrvold (red)

Bok 2012. Sikhs Across Borders: Transnational Practices of European Sikhs. Knut A. Jacobsen og Kristina Myrvold.

Ny bok 2015: Young Sikhs in a Global World: Negotiating Traditions, Identities and Authorities. Knut A. Jacobsen og Kristina Myrvold (red)

Trossamfunn i Norge

Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji, Alanbru, Oslo: Sikher.no er deres nettportal. Det (var/er) det største sikh trossamfunn i Norge.
2.167 reg. medlem oppgitt i 2014. De har medlemmer fra Oslo og hele Norge: Østfold, Vestfold, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø.
Etablert/Stiftet 31.12. 1983. Registrert 16.07. 2002.
Representert medlem i STL Samarbeidsrådet for Tros -og Livssynssamfunn med egen oversikt der
 

Shri Guru Nanak Niwas: Lier, Buskerud har 1.022 reg. medlem 1.1.2014 fra bl.a. Drammens-området og Vestfold.
Stiftet 15.05.1990. Registrert 05.10.2002. Nybygd tempel i Lier åpnet i 2010.
Shri Guru Nanak Niwas på Facebook
 Shri Guru Nanak Niwas Gurdwara Sahib i oversikt for Gurwaras World for Europa
Åpnet nytt tempel i Lier artikkel, bilder og film. TV2: Et av Europas største sikhtempler åpnet i Lier, 2010

Bergen Singh Sabha Gurdwara, registrert 7.08.2008, etablert 21.06. 2008, med 174 medlemmer i 2014. Facebook nettside: GURUDWARA SINGH SABHA Bergen

(Kilde: Jacobsen (red) 2011.Verdensreligioner i Norge, ss. 102-104 Sikhismen i Norge. Trossamfunnenes egne nettsider og fylkesmannen i Oslo, Buskerud og regjeringen.no).

Nyere selvstendig trossamfunn i Oslo med internasjonal hovedsete i Nord India Beas i Punjab
Radha Soami Satsang Beas Norge, registrert hos fylkesmannen i Oslo.  reg. i 2008.
Røtter fra  indisk åndelighet: f. eks fra sant mat og sikhismen. De har fokus på Baba/guru, meditasjon og seva, vegetarianisme.
 

Andre sikh ressurser fra Norge og norske sikher

UNGE SIKHER: Nettportal: Unge Sikher, en brobygger for unge norske sikher. Sikhenes ungdomsorganisasjon i Norge:

Unge Sikher på Facebook

Typisk BI - Sumeet Singh Patpatia -  jobber hos Telenor: Video på Youtube av Handelshøyskolen BI (6.2.2015)

Lovesikh Serie på NRK med Sumeet Singh om hans reise til India for å finne partner. Dokumentar. Videoer.

Sikher feiret Vaisakhi i Oslo 2010

Barbilrup: Sikhportal i Oslo med mange videoer på Youtube fra Sikhenes arrangement i Oslo og gurduwaraen: Turban dag, Høytider. Prosesjoner ute i Oslo gatene

Skolefaglige ressurser:

Gyldendal Salaby: for RLE mellomtrinnet skolen: Nettportal til bøker: med videoer temaside Sikhisme: http://podium.gyldendal.no/kanal-s/rle/sikhisme

Gyldendal : Horisonter Ungdomsskole 10. Nettsider tema sikhisme

Breidlid, Halldis (2005). Sikhismen i norsk kontekst - mellom synlighet og usynliggjøring: identitetsforvaltning og identitetsforhandlinger blant sikhbarn i Osloskolen.
Germeten, Sidsel (Red.), Kvalitative metoder.10 essays om forskningsmetoder til bruk i klasserom og barnehager. kapittel.

Far Vel Livets Slutt: Sikhismen, døden og ritualer: Universitetets Kulturhistoriske Museum

NRK skole: Are prøver å leve som sikh (27.02. 2010) Video.  Dokumentar i serie På Tro og Are.

NRK skole: Wiccaner bytter liv med Sikh (21. okt 2009) Video. Dokumentar.

Sterk i troen - og på vennskapet av Thea Hope. Eksamensprosjekt med intervjuer med sikher Oslo. Video Youtube

BBC: Religious Education: for skolen i UK for 7-11 åringer om Sikhisme Mange dokumentarfilmer

BBC: Religions: Sikhism England.

RE online: England: skoleportal for Religious Education

Places of Worship: Sikhism. England. skoleprtal

Woodlands Junior School, Kent. UK: Many Barrow: Information on Sikhism. Skoleportal

Guru Nanak Sikh Academy, England. Privat Sikh skole med Religious Education fokus sikhismen

The Winsford Academy - Religious Education (RE) Sikhism Day 2014: Youtube video demonstrasjon av Sikh representant

The Sikh Coalition USA: videoer på Youtube Bl.a.
This Is Why Sikhs are Hot (2007) om Hvorfor sikher bærer Turban
Og
How to Deliver a Sikh Awareness Presentation Elementary School Audience og for High School og Adult Audience fra 2013
 

World Sikh University: London, England med Nett ressurser og kurs i sikhismen

Basics of Sikhi. England. Videoer på youtube. Londoners learn about Sikhism - London Street Parchar: misjonering og informasjon på gata.
Basert på
UK registered educational and humanitarian charity: Everythings13.org som betyr Everything is yours God. På Facebook
med ressurser for og med sikhbarn om sikhismen: Mighty Khalsa for Kids
 

Internasjonale Nettressurser

'Sikhism Home Page' http://www.sikhs.org/topics.htm

RealSikh

SikhismGuide

Sikhphilosophynet USA: Rituelle Bad Sarovars i hellige Gurduwara ved hellige by Amritsar

Sikhcoalition.org i USA

Sikhnet.com og På Facebook og på Youtube (driftet  fra New Mexico USA)

Sikhi Wiki: http://www.sikhiwiki.org/index.php/Main_Page

About Religion: What do Sikhs Believe Afterlife

Sikher i Sverige: Sikher.se Sweden Sikhs. På Facebook

Sikher i Danmark: Sikher.de Center for Sikh Religion and Culture med Sri Guru Singh Sabha Copenhagen (København)

Sikh Ungdom i Danmark: Sikh Ungdom DK  og På Facebook

Panthic Vichar Manch Stockholm på Facebook: Punjabi fellesskapet: SingSabha Stockholm

Afghan Sikh & Hindu in Sweden på Facebook: Stockholm sentrert