SSB: Samfunsspeilet 2009/3: Det flerkulturelle Norge: Et mangfold av tro og livssyn (15.6.2009) av Gunnlaug Daugstad, Lars Østby: 163.000 med muslimsk bakgrunn i Norge