Fundamentalisme: Internettsider på aktuelle navn nevnt i pensum
Generelt om fenomenet/tema fundamentalisme av Mette Ramstad, 1.amanuensis,
HiØ
(21.11. 2007)

Litteratur som Høgskolen i Østfold hadde som pensum i fordypningsfaget KRL201 for noen år siden

1. Per, Lønning. 1997. Fundamentalisme - Ord til fordømmelse - ord til fordummelse?
En begrepshistorisk undersøkelse
. Bergen: Ariadne. Summa summarum ss. 177-184.
2. Roald, Anne Sofie. 2004. Islamske bevegelser, kap.8 I: Islam, ss. 168-188.
3.
Dagfinn Rian: Kampen om det hellige land Gush Emunim og Hamas, Prismet

Fundamentalism at Religious Movements Homepage at the University of Virginia,
by Steven Jones, PhD Student in Sociology,1998:
Hovedpunkt i stort format fra Mette

The Fundamentalism Project, directed and edited by Martin E. Marty and Scott Appleby  ved
The American Academy of Arts and Science, University og Chicago
The Fundamentalist Project er en av de store hovedkildene til Per Lønnings bok som er pensum for KRL201

Wikipedia Encyclopedia kan anbefales men man må bruke sunn kildekritikk da det er mer vanskelig
å finne fram til hvem som er forfatter og hvilket ståsted forfatter har.
Det er ikke mulig å vite om det er en utdannet autoritet, representant/leder av noen religion,
om det er bare akademikere som står bak. Ulike personer kan tilføye informasjon på samme tema.
Dette er ikke noen stabil men stadig voksende og endrende nettside.

Fundamentalism, Wikipedia, the free encyclopedia. Mange ukjente forfattere.
Mange nettsider om fundamentalisme i alle religionene
Fundamentalisme på norske Wikipedia og på nynorsk
Fundamentalisme på danske leksikon. org

CNN: God's Warriors TV dokumentar, 21-23 august 2007 og Specials Edition
CNN videos (snutter)
NRK: Migrapolis: Svartelista Islam: deres presisering og definisjoner av islamisme og fundamentalisme 18.01.07

Jerusalem som hellig by for flere religioner Wikipedia no
The Temple Mount in Jerusalem
Vestmuren Jødenes helligste sted, Klagemuren i Jerusalem, Jødiske Tempelet Wikipedia T
The Noble Sanctuary Al-Aqsa Mosque and Dome of the Rock.
Al Aqsa eng Wikipedia og no, Friends of Al Aqsa
Klippedommen Wikipedia no
Islam:
Vekkelsen: Anti vestlig vekkelse og islamsk terror fra NRK2 20 november

Sentrale bevegelser og strømninger nevnt i pensum fra engelske og norske og nynorske Wikipedia
Ulikt innhold/omfang på samme ord på de 3 ulike språk

Nyhet norske Wikipedia kilder tilføyd 19.11.07

Islamic Fundamentalism, og  Islamism (eng), Islamisme (ny), Islamisme (no), islamism (svensk)

Islamisk fundamentalisme på danske leksikon.org

Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703AD – 1792AD Saudi Arabia)

Wahhabism  Dominerende form for Islam i Saudi Arabia og Qatar. Wahhabism på svensk

Salafi (Salafittene) (eng) og Salafisme (dansk)

Sayyid Abul Ala Mawdudi/ Maududi  (eng) i Pakistan, grunnla Jamaat-e-Islami (eng)


Hamas (no)akronym for Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah (arabisk for Islamsk Motstandsbevegelse), 
palestinsk islamistisk organisasjon. Stiftet 1987 av Sjeik Ahmad Yasin.
Hamas (eng)

Hamas Charter (1988): Partiprogrammet til Den islamske motstandsbevegelsen oversatt fra eng til norsk på
Senter mot antisemittisme

Basim Ghozlan (no) forstander Det islamske forbundet. Debatt om palestinske selvmordsbombere

Hizbollah, Hezbollah eller Hizballah, sjiamuslimsk i Libanon (ny) Hizbollah (no)

Den iranske revolusjonen i 1979 (no) Akademikere anvender begrepet islamisme (Anne S. Roald)

Øverste leder i Iran (no) Ayatollah Ruhollah Khomeini (1900-1989, ledet Iran 1979-89) (no),
Ayatollah Ali Khamenei (f.1939, leder Iran fra 1989)

Al-Qaida (no) etablert av Osama bin Laden fra 1988, Al-Qaida/Qaeda: Basen (eng) Internasjonal

Taliban (no) i Afghanistan og Taliban (eng)

Ansar-al islam (no) kurdisk, opprinnelse Nord-Irak. Mullah Krekar

Hizb ut Tahrir (dansk)

Det muslimske brorskapet og Sayyid Qutb (egyptisk ideolog) (ny)
Det muslimske brorskapet (no) og Sayyid Qutb (no).
Muslim Brotherhood (eng) Grunnlegger Hassan al Banna (eng)

The Muslim Brotherhood Offisiell nettside engelsk

Hizb-ut-Tahrir  er et politisk parti, hvis ideologi er Islam. Det danske partiets nettsider med bl.a. definisjon og mål:
Kalifatets opprettelse forklart

Salaf.com Your starting point for Islaam, Sunnah and Salafiyyah

SunniLinks med artikler bl.a. på dansk om Tasfiyah - renselse fra Bida’ (innovationer) og fejlopfattelser:
ikke tillatt deltagelse i høytider og fødselsdager

the Wahabi Myth Distinksjoner av begrepene wahhabisme og salafisme. Oppgjør mot feilaktige oppfatninger
Avgrenser seg fra Osama bin Laden påvirke av Saiyyed Qutb

Anne-Sofie Roald: Euro islams mange ansikter - Dagbladet 17.10.2004

Utfordrer det gudegitte kjønnsrollemønsteret intervju med A. S. Roald av Inger Anne Olsen. Aftenposten 12.08. 2004

Lykkelig uten sjal - Intervju med A. S. Roald av Inger Anne Olsen. Aftenposten 05.02. 2005

Prof. Thomas Hylland Eriksen. Møte mellom fundamentalismer eller berikende dialog? Prosa, desember 2004

Intellektuelle forstår ikke fundamentalisme intervju med prof. Terje Tvedt, UiB, Aftenposten 19.02.2004

Tore Oksholen: Hellig Krig! Islamistene har erklært Vesten krig. Hvem er de - og hva betyr de for oss. 02-2005. Gemini - Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF

Dr. Matthew M. Carlson. Kommentaren: Vesten mot resten - en skinnkonflikt? 02-2005. Gemini - Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF

Kulturkamp på tvers intervju med Oddbjørn Leirvik (T.F: UiO) Klassekampen 2006-03-01 av Christine Jordheim Larsen

Fundamentalisme, Islamisme eller Politisk Islam, Knut Vikør, 1.aman.Univ.Bergen

Islamsk Fundamentalisme av sogneprest Ole Dagfinn Østhus PACEM: Militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon

The Drive for Power av Dr.Martin Kramer
 

Jødedom

Oversikt over ortodoks jødedom der noen retninger, navn i pensum plasseres under mer spesifikke klassifiseringer enn fundamentalisme. Prof. Eliezer segal, University of Calgary.
Religiøs Zionisme (Mizrachi og Abraham Isak Kook) og Radikal Messiansk Zionisme (Gush Emunim og Kahana) og
Høyre-side tradisjonalister (Ag(g)udat Israel) og Anti-Zionist grupper (Neturei Karta)


Rav Abraham Isak Kook (1865 -1935). 1924 Yalmud skole: jeshiva Merkaz ha-Rav. Luriansk kabbala. (Rian pensum)
Tsvi (Zevi) Kook (1891 - 1982) neste leder, arvtaker, sønn

Gush Emunim Wikipedia, the free encyclopedia. De Trofastes blokk, stiftet 1974. Bevegelse, ikke politisk parti (Rian pensum)

Neturei Karta: Orthodox Jews Against Zionism  Byens voktere/Den hellige bys voktere,
stiftet 1935. Leder Rabbi Moshe Hirsch. Ortodokse haredim som er imot den sekulære staten Israel. (Rian pensum)

Al Qud's Day March London 23 november 2003  og Visit to Islamic Center of England, Mar 03, 2003 England