Muslimer i Norge ved Mette Ramstad, HiØ (oppdatert 11.4. 2013)

SSB 1.1. 2012: Registrerte islamske trossamfunns antall medlemmer 112 236

(2010: 98 953, 2009:  97 744;  2008: 83 684;  2007: 79 068; 2006: 72 023; 2005: 76 621)

SSB 2009: ca 127 muslimske trossamfunn med statstilskudd 

SSB 2012: 8 280 registrerte muslimske medlemmer i Østfold (2010: 7 460.  2009: 6 852; 2008: 5 742)

2006 nedgang i antall registrerte muslimer antagelig p.g.a. opprydning i medlemslister,

og skjerpet statlig regelverk for statstilskudd for alle trossamfunn.

De muslimer som er organiserte som ikke søker statsstøtte er ikke med i antallet totalt fra SSB.

Ikke alle med muslimsk familiebakgrunn er registrerte medlemmer i registrerte muslimske trossamfunn.

Derfor må man lage ett anslag på antall muslimer ut ifra antall personer basert på deres opprinnelige landbakgrunn

Ikke alle med opphav i ett muslimsk land regnes som muslimer.

2008: ca. 163 000 personer som antagelig er muslimer basert på landbakgrunn og norskfødte  med innvandrerforeldre, utregnet av Statistisk sentralbyrå
(Gunnlaug Daugstad og Lars Østby
: Det flerkulturelle Norge - et mangfold av tro og livssyn).

Skjema muslimer fra ulike land med stipulerte tall fra SSB 2008

2011: 100.000 - 185.000 personer med muslimsk bakgrunn i Norge, Østby 2011
stipulerte muslimer basert på landbakgrunn, inkludert de uorganiserte,  "sekulære", personer med familietilhørighet, kultur,- og tradisjonstilhørighet til islam)

Innvandrere med bakgrunn i muslimske land i Norge:
Landbakgrunn oversikt 1.1. 2012 fra SSB
:

Pakistan: 2012: 32 737.  2011: 31 884

Somalia:  2012:  29 395.  2011:  27 523 (2009: 23 633)

Irak (inkludert kurdere):  2012:  28 935.  2011: 27 827  (2009: 24 505)

Iran: 2012: 17 913.   2011: 16 957 (2009: 15 666) (shia, og bahai'i)

Tyrkia (inkludert kurdere): 2012: 16 742.  2011: 16 430 (2009: 15 436)

Bosnia-Hercegovina: 2012: 16 338.  2011: 16 125 (2009: 15 683) (både kristne og muslimer)

Kosovo: 2012: 13 700.  2011: 13 303. (2009: 12 531)

Afghanistan:  2012: 13 219.  2011: 12 043 (2009: 8 991)

SSB: Fra 2011

Marokko: 8 305 (2009: 7 811)

Det Palestinske området: 3 340

Libanon: 2 476

Ghana: 2 116

Syria: 2 010

Algerie: 1 525

Sudan: 1 611

Nigeria: 1 389

Indonesia: 1 237

Tunisia: 1 097

Gambia: 1 472

Egypt: 883