Hinduismen i Norge  
Basert på Knut A. Jacobsen (2018) Kap 3. Hinduismen i Norge I: Verdensreligionene i Norge
Oppdaterte tilføyelser/ ekstra kilder SSB, fylkesmann Regjeringen og trossamfunnenes nettsider
Laget av Mette Ramstad, 1.amanuensis religionsvitenskap, avd LU, HiØ
,
oppdatert 23.10.2018

ca. 25 000,  0,5 % av Norges befolkning i 2017. 
Bare ca. 40 % av hinduene er registrerte medlemmer i religiøse tempelorganisasjoner (Jacobsen 2011): 
Inderne i Norge er ikke først og fremst hinduer.
Prof. Knut A. Jacobsen skriver  at hoveddelen av alle indere i Norge er sikher (Referanse: Sikhismen 2006 og Verdensreligioner i Norge 2011)
Jacobsen anslår at litt over halvparten av personene med landbakgrunn fra India, er sikher.
Sikher bosatt i Norge i 2018 utgjør ca. 5000 personer (Jacobsen 2018)
Hinduer fra Nord- India utgjorde i 2018 ca. 5000 (Jacobsen 2018 anslåtte tall).


10.427
registrerte hindu medlemmer totalt i Norge for september 2018 (Regjeringen), som er ca. 1.4 % av registrerte trossamfunn.
3.654 er antall registrerte medlem av Sikhismen for hele Norge oppgitt for 1.1. 2017 av SSB.

Januar 2018 fra SSB: Landbakgrunn (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) :
17. 129 personer med bakgrunn fra Sri Lanka og 2.438 fra Nepal

I mars 2018 var det 20.828 personer med landbakgrunn fra India bosatt i Norge (inkludert deres norskfødte barn) (SSB)

Mange kan som sagt med disse landbakgrunnene ha en annen religion enn hinduismen. 

En del Hinduer er også ganske sekulære med hindu familiebakgrunn

3 hovedgrupper:

1. Tamilene fra Sri Lanka er den største gruppen med ca. 15 000 med hindubakgrunn (2018), ca. 60% av alle hinduer i Norge

2.  Nord- indere, fleste fra delstaten Punjab, er nest størst med ca 5 000 med hindubakgrunn

3. Gujarat inderne med bakgrunn fra Uganda, tidligere flyktninger, 

opprinnelig fra delstaten Gujarat,  fleste i Fredrikstad og Oslo. ca. 200 landsbasis med Gujarati - Uganda bakgrunn.
Noen av gujarathinduene er knyttet til Swaminarayan bevegelsen og munker fra Swaminarayan Mandir London (største tempel i Europa).

1. Fleste hinduer i Norge: tamilene fra Sri Lanka (ca. 15 000,  ca. 60 % av alle hinduer i 2018).  Fleste asylsøkere pga borgerkrig.

Fleste bosatt i Oslo. en i Rogaland, Hordaland, Trøndelag. Tidligere spredt bosetning i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Finnmark.

Tamilske templer i Grorud- Oslo, Trondheim og Bergen. Men mange bor slik at de ikke har tilgang til tempel og hinduprest.

Etnisk bakgrunn og språk kan være mer viktig en religion  i valg av ektefelle av noen tamiler.

En god andel tamiler er katolske kristne. De første ankomne tamilene i Norge var katolske.

Prof. Knut Jacobsen juli 2018: på KRLE-podden om Hindubarna og Ilam tamilene som respons til Prof. Tove Nicolaisen OsloMet.

2. En del fra Nord India, fleste fra Punjab,   rundt 5000,  25% av alle hinduer i 2018. Oslo og Drammensområdet

Sanatan Mandir Sabha  på Slemmestad for hele Østlandet
 

Diaspora hinduisme

Mer Global

Organisert etter språklig etnisk bakgrunn. Ikke noe felles hindu paraplyorganisasjon.

Ikke plikt å gå i tempel, kan være god hindu selv om man praktiserer  hinduismen  hjemme.

Templet i India oppsøker man som enkeltperson ulike tider døgnet

Templet i Norge får ny funksjon, samles som menighet, bestemt tidspunkt.

Viktig sosial funksjon i tilegg til religiøse

Religion, kultur og språk ivaretatt 

Viktig for utvikling av barnas hinduidentitet.
 

Trossamfunn i Norge

Nord, - og sentralindiske

De fleste kan betegnes som Vishnuittiske der guden Vishnu eller en/flere av hans guddommelige nedstigninger Rama, Krishna er øverste guddom

Sanatan Mandir Sabha Norway, avd., Slemmestad, Buskerud. 1.528 medlemmer i 2018. Vishnuittisk: Krishna, Rama, og gudinnen Durga sentrale.
Flertallet i gruppen er fra Punjab som da preger atmosfæren i templet.
På youtube: Musikk forestilling
Janamasthmi høytidsfeiring 2013 med Anup Jalota Ji
På youtube:
Musikk forestilling ved gjesteartister 16.09.2017

Hindu Sanatan Mandir ,  Drammen, Buskerud, 596 medlem 2018.

Shri Vaishnav Mandir Oslo, Rasta, Lørenskog, Akershus, startet 1999, registrert trossamfunn 2005. 359 medlemmer  i 2018.
Ber til Vishnu, Brahma og Mahesh.
På Facebook

Hindu trossamfunn Rogaland/Hindu Mamanram Rogaland 186 medlem i 2018.

Gujarati Cultural Club, Fredrikstad Østfold, Fredrikstad, 64 medl. i 2018. Krishna og Gudinnen viktige guder. På Facebook
Navratri 2009 (4 deler), Diwali show 2009, Garba 2010 (hindu høytidsfester) i Fredrikstad av jadavbapu (videofilm youtube)
Gents garba 1 (Mennenes festdans), oktober 2009 Fredrikstad Norway. Hindu Høytidsfest.
Gents garba 2 (Mennenes festdans), oktober 2009 Fredrikstad Norway. Hindu Høytidsfest.

VHP: Vishva Hindu Parishad Norway: Ikke trossamfunn, heller ikke politisk organisasjon. Nord- indiske hinduer. Hindu dharma, samfunn og verdier

Hare Krishna Tempelet Oslo (ISCKON NORGE) med nettside,  fleste medlem er norske og europeiske konvertitter.
1.332 medlemmer 2018.
Krishna er sentrale guddom, og ses på som den universelle skaper. Og På Facebook

 

Tamilske fra Sri Lanka: Ilam Tamiler
De fleste kan betegnes som Shivaittiske selv om de velger ut en av Shivas sønner som guddom: Ganesha eller Murugan

Norges Hindu Kultur Senter i Oslo. På Facebook. Og På deres youtube-kanal Norges hindu senter
med templet Sivasubramanyar Alayam (Sri Sivasubramaniyar Temple) på Ammerud, Grorudalen, åpnet 1998. Templet på facebook

2.437 registrerte medl. i 2018. Subramaniyar eller Murugan er hovedgud
Nytt tempel prosjekt v/ Norges Hindu Kultursenter: under bygging på Rommen, Oslo. Seremoni grunnstein 7.juni 2017. Mål: ferdig til juni 2020.
Arena for unge hinduer og på facebook

Norges Saivite Hindu Kultur Senter: Arulmigu Sri Jaya Durgai Amman Tempel (Kovil, Oslo)
Veitveit. Hovedgud gudinnen Thurkai Amman på youtube. Og templet fra Mahnan Visu på youtube.
Registrert trossamfunn  12.08. 2009. Tamilsk. 769 medlemmer i 2018.

Norges Hindu Religious Service Senter
,
Oslo, Mosseveien.  Registrert som trossamfunn 05.03. 2009, tamilsk. 320 medlemmer i 2018.
Tilegnet Thurkai - Durga og Vinayakar - Ganesh. Tempelet på facebook:
Sri Ganapathy Thurga Alayam

Bergen Hindu Sabha  Ganesha (tamil: Pillaiyar) hovedgud, Shivas sønn. 827 medlemmer 2018. På Facebook Og Youtube
Tempelet, som er det andre i sitt slag i Norge, ligger i den gamle kinosalen i Fanahallen på Minde i Bergen. Innviet 2004.

Trondheim: Eelam Tamilar Sangam  - Trondheim, tamilsk. 426 medlemmer i 2018.
Bygde nytt tempel innviet september 2005 som heter Sri Tiller Ganesha Tempel med 2 nettsider:
Sri Tiller Ganesha Tempel og Shri Tiller Ganesha Tempel (foto og film fra 2005- 2006) ,  Ganesha hovedgud
Videoer og foto fra høytider

Drammen Hindu kultursenter, Drammen, Buskerud, tamilsk, 256 medlemmer i 2018.
 

Ukjent bakgrunn tamil eller nord indisk?:

Devalayam i Rogaland: 705 medlemmer i 2018.

Hindu Cultural Forum/ Norges Hindu Forum, Fyllingsdalen, Bergen, Hordaland. Registrert 2008. 154 medlemmer i 2018.

Molde Hinduistiske Trossamfunn. 173 medlemmer i 2018.

Ålesund Hindu Kultursenter. 291 medlemmer i 2018.

Thakshani Gurukulam Oslo: Stovner, Norge. Shiva hovedgud. Tamiler fra Sri Lanka. Knytter an til Satguru Sivaya Subramuniyaswami Kauai's Hindu Monastery, USA
De har ingen medlemmer registrert i 2018
av fylkesmannen. Tidligere registrert.

Hindu barn i norsk skole

Se det enkelte hindu barn og dets behov.

Mangfold blant hinduer. Forskjell f.eks. navn på samme gudene for tamilene og nord - inderne som snakker ulike språk

Noen spiser ikke kjøtt enkelte dager