Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

av Mette Ramstad, førsteamanuensis religionsvitenskap, Høgskolen i Østfold

Jesu Kristi Kirke av Siste dagers hellige Oversikt basert på Mette Ramstad og Levi G. Eidhamar

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Offisielle nettside for kirken i Norge

The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints Offisielle nettside for kirken globalt

Fra offisielle nettsider fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige:
4.681 medlemmer i Norge per 2016. Nesten 16 millioner på verdensbasis i 2018.
Kirken søker ikke og mottar ikke statsstøtte slik at de ikke er medregnet i SSB oversikter og fylkesmannens oversikt over antall medlemmer i trossamfunn.

Kirken er registrert og har vigselsrett i henhold til fylkesmannen i Oslo.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (Mormonkirken) Eldre Lenkesamling fra 2008 av Mette Ramstad