Jesu Kristi Kirke av Siste dagers hellige

Geir Winje (1998/2004) En kort presentasjon av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonene) (pensum RLE 202)

Resyme Jesu Kristi Kirke av Siste dagers hellige basert på Mette Ramstad og Levi G. Eidhamar

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonkirken) Lenkesamling av Mette Ramstad

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Offisielle nettside av kirken  for Norge

Fra Jesu Kristi Kirke av S. D. H. offisielle nettside:
4.556 medlemmer i Norge i 2014, og 15 millioner på verdensbasis.
De søker ikke og mottar ikke statsstøtte slik at de ikke er medregnet i SSB oversikter og fylkesmannens oversikt over antall medlemmer i trossamfunn.

Kirken er registrert og har vigselsrett i henhold til fylkesmannen i Oslo.