RLE 202: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonene)
Resyme fra Mette Ramstad

          Utbredelse: 15 millioner på  verdensbasis og 4.556 i Norge i 2014

          Historie