Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonkirken)

 fra Mette Ramstad, førsteamanuensis religionsvitenskap

          Utbredelse:

        16 millioner på  verdensbasis 2018. 4.681 medlemmer i Norge i 2016

         
Historie:

 

      Organisering og ledelse: