Rama og Sita, avatara av Vishnu og Lakshmi

Gud og Gudinne, Ektepar. Idealer bestående orden/dharma

De to fremstilles ofte i religiøs kunst f.eks i statuer sammen med Lakshmana som er Ramas bror.


Foto: Mette Ramstad. Motiv fra: London, Southall, hindu mandir 2004
Fra venstre: Lakshmana, Rama, og Sita. Hanuman i forgrunnen.

Rama bærer sitt kjennetegn som er den store buen.

Rama står alltid i midten mellom Lakshmana og Sita


Ramayana eposet.
Ram-Lila: Dramaversjon. 

Dramatisering av Ramas livshistorie ved store høytidene.

Veldig populært i Nord India.

Ramas fødeby: Ajodhia

Rama: Kongesønn.

Rettferdige gode hersker.

Nedkjempet onde

Sita: nedstigning av Lakshmi:

Velstand, lykke

Personifisering moder jord.

Kontrollert kvinnelig kraft. Vennlig

Trofast mot Rama: styrke for Rama.

Rama har alltid ett lodrett V-merke i panna som symboliserer at Rama er Vishnu avatar.
V-merket i panna symboliserer to føtter som står i V-formasjon som betyr Vishnu/Rama som guddommelige verdenshersker som dekker hele hele kosmos og verden med sine fotavtrykk

Rama og trofaste Hanuman: Apeguden som med sin apehær hjalp Rama å oppspore og befri Sita fra Demonkongen Lanka