Samfunnsfag
Startside Screencast Matematikk Norsk Musikk Samfunnsfag Heimkunnskap Kunst og håndverk Engelsk Kroppsøving Naturfag Spesped Programvare Bildebehandlingsprogrammer Tasteveiledninger Digititalisere forelesninger Nettvett Datamessen Østfold iBarnehagen Linker

 

Kart i skolen

KartISkolen er et webatlas for Norge. Kartdata og annen informasjon vist i KartISkolen, hentes direkte fra leverandørene av datasettene og er derfor høyaktuelle og ofte sanntidsdata.

KartISkolen eies av utdanningssektoren

KartISkolen er under utvikling, og endringer i design og funksjonalitet kan endres uten varsel. Løsningen er ikke optimalisert med tanke på ytelse eller stabilitet.

http://kartiskolen.statkart.no/

Geografiquiz

Hvor ligger Estland? Hva med Kamerun? Eller Texas? Mes Geografiquiz kan du teste dine geografikunnskaper. I tillegg får du trening i landenes og delstatens navn på engelsk.
I Geografiquiz kan du velge mellom fire ulike kontinenter (Europa, Afrika, USA og Sør-Amerika). Du skal plassere landets eller deltstatens navn på kartet. Spillet er nok er mest egnet for de eldste på barnetrinnet og oppover.

Prøv spillet her

Gå til spillsidene

Geografispill

Geografi - Hangman

Lær deg verdens land og hovedsteder med denne morsomme varianten av Hangman. Du får vite navnet på hovedstaden, og må finne fram til landet.

Spillet inneholder 192 land, så ta deg god tid.

Prøv spillet her

Les mer om spill her

Tidslinje i Excel.

Bruk Excel til å lage en interessant ”tidslinje” i HTML. Med fyllehåndtaket i Excel er det enkelt å lage en år/intervall tidslinje. Man setter så inn tekstbokser med tidsbestemt innformasjon som peker ned på tidslinjen. Lagrer man så excel fila som webside (en innebygd funksjon i Excel) får man en spennende webside der man kan skrolle/bla seg fremover eller bakover i historien. Dette gir også elevene en mulighet til å sette læringsresultater og skolearbeid inn i en helhetlig sammenheng.

eksempel: http://www.fag.hiof.no/~magnusn/ikt/tidslinje/

Googel Earth

- Nye tjenester for satellitt- og flyfoto på Internett. Du trenger å laste nerd programvare for å bruke tjenesten. Du må vær tilkoblet Internett for å bruke tjenesten.

http://earth.google.com/

Tilsvarende Norsk tjerneste, men ikke så god:
http://norgeibilder.no/

Virvel - vår verden

Virvel - vår verden

Virvel vår verden er et kulturspill for barn. Her får du blant annet vite mer om eller kan teste dine kunnskaper i blant annet verdens ulike tallsystem, forskjellige alfabet og religion og kultur fra mange ulike land.

I spillet kan du ta i bruk Din side, en side hvor du kan vise tegninger i ditt eget galleri, eller lage dine egne tekster.

Du må velge norsk eller engelsk ved å trykke på flagget på første side

Prøv spillet her

Les mer om spill her

Test deg selv i verdens flagg!

Flagg

Hvilket flagg er dette? I spillet "Guess the nation" får du testet dine kunnskaper om verdens flagg.

Du har 10 minutter på deg til å identifisere 15 flagg. Hvis du ikke vet svaret, kan du få opplysninger om landets hovedstad, kontinent, naboland, nasjonalsang, myntenhet og plassering på kartet.

Spillet krever at du kan litt engelsk.

Gå til spill

Historie på BBC

Historie på BBC

Det britiske medieselskapet BBC gir liv til historien gjennom animasjoner, spill, filmer og virituelle reiser.

Her finnes dessuten mer enn 450 historiske artikler av anerkjente skribenter.

Sidene passer for deg som er interessert i historie og mestrer engelsk.

Gå til læremiddel

Kildenett

Kildenett.no

Kildenett.no er et digitalt læringsverktøy for elever og lærere i samfunnsfag og historie i Trøndelag.

Kilder er utgangspunktet historikerne bruker for å skrive historie. Vi kan si at kildene er spor etter mennesker. Alle mennesker setter spor etter seg. På Kildenett.no finner du eksempel på hvordan du kan forske på en helt vanlig person ved hjelp av de kildene/sporene vedkommede har etterlatt seg.

Historisk kilde- og kunnskapsbasen vil gi skolene en brukertilpasset inngang til sentrale tema, begreper og læringsressurser fra Trøndelag. Det digitale læringsverktøyet skal enkelt kunne tas i bruk i skolen og vil være et bidrag til en læringsprosess der elever og lærer kan innhente og bearbeide ulike kilder og materialtyper som grunnlag for ny kunnskap.

Kildenett.no tar for seg to temaer: Helse og krig

Gå til læremiddel her

 

The British Museum

British Museum er en av verdens beste undervisnings websider på nettet med 2 millioner treff per. månede. http://www.thebritishmuseum.ac.uk/education/

Her er linker basert på tema:

Key Stage 2
http://www.ancientcivilizations.co.uk/home_set.html

http://www.ancientegypt.co.uk/

http://www.mesopotamia.co.uk/

http://www.ancientindia.co.uk/

http://www.ancientchina.co.uk/menu.html

http://www.ancient-greece.co.uk/

Key Stage 3:

http://www.mughalindia.co.uk/room.html

http://www.earlyimperialchina.co.uk/room.html

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass/

Kart på internett

http://www.ngu.no/kart/arealis/

Norgeskart 

Verdenskart

Geografi

CIA Factbooks - FACTS

Praktisk bruk av kart og GPS

Rettssamfunnet

Rettssamfunnet

Spill deg fram til kunnskap om det norske rettssystemet. Gjennom en interaktiv fortelling, der du selv er med på å treffe valg, vil du få forståelsen av hvordan rettssamfunnet er oppbygd.

Spillet passer godt for elever i videregående skoler og i ungdomsskoler for å forstå oppbyggingen av norsk rettsvesen og hvordan sivile saker og straffesaker kan avvikles.

Spillet er utviklet av Norsk Rettsmuseum.

Prøv spillet her

Les mer om spill her

Mediekunnskap.no

Et nettsted for mediefaglige aktiviteter på alle klassetrinn, men med hovedvekt på videregående skole. Inneholder tips og veiledning til lærere og elever i medieproduksjon, blant annet med en rikholdig oversikt over tilgjengelige digitale nettressurser.

Inneholder også nettstedet Digilærer, som skal heve læreres digitale kompetanse i skolen.

Mediekunnskap.no

www.mediekunnskap.no

Fantasifortelling.no

En reise i mytologiens verden, både den nordiske og den greske. (Dataspill).

fantasifortelling.no finner du spill og opplevelsebaserte nettressurser. Her reiser du inn i mytologiens verden, både den nordiske og den greske. I Lesehulen kan du spille deg inn i litteraturverdenen. Dette er en virtuell hule hvor barn mellom 8 og 12 år kan kombinere databruk og boklesing. Alle spillene er gratis og på norsk.

Livet som flyktning og asylsøker

Asylspillet

Det kan være brutalt å være flyktning, og nå kan du selv få et innblikk i hvordan det er.

I Asylspillet kan du sno deg gjennom minefelt, krysse Sahara og til slutt prøve lykken hos UDI.

Personene som figurerer i Asylspillet er fiktive, men hendelsesforløpet er svært realistisk. Spillet er lærerikt og virkelig en tankevekker.

Gå til spill

Hei detektiv

Prøv deg som detektiv i fjerne himmelstrøk. Velg et oppdrag og reis til Vietnam, Zambia eller Brasil.

Dette er et spill der du må finne metoder for å sanke mest mulig poeng. Spillet passer best for deg mellom åtte og tolv år.

"Hei detektiv" er utviklet av organisasjonen Hei Verden - en bistands- og informasjonsorganisasjon som samarbeider med skoler i Norge for å gi skolegang til barn og unge i fattige land.

Gå til spill

Heiverden.no

 

IKT som faglig redskap i samfunnsfag

Prosjektet "IKT som faglig redskap i samfunnsfag" består av tre deler:

Første del handler om utprøving av et nytt, norsk databaseverktøy i klasser på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Andre del dreier seg om bruk av tekstbehandling som faglig verktøy. Tredje del vil ta for seg  IKT-baserte redigeringsprogrammer for digitaliserte spille- og dokumentarfilmer i DVD-formatet.

Studenter kan delta i utprøvingen og lage frittstående studentprosjekter. Interesserte vil gjennomgå et 4-timers intensivkurs i bruk av databaseverktøyet og utprøvingsmetodikk. Grunnleggende IKT-ferdigheter forutsettes, men utforskende interesse og nysgjerrighet for pedagogikk og fagdidaktikk, i særlig grad rettet mot samfunnsfag, er viktigst..

Prosjektet "IKT som faglig redskap i samfunnsfag" åpner sitt eget nettsted mandag 23. februar 2004 på adressen:

http://www.aktivbasen.no

Nettstedet viser hva prosjektet går ut på og presenterer utprøvingsmaterialet for del 1 og del 2. En del av materialet er omtalt i Lund: Historiedidaktikk for klasserommet. En håndbok for studenter og lærere. Universitetsforlaget 2003, s. 156- 164. (På biblioteket og i Index bokhandel)

For mer informasjon kontakt – Erik.Lund@hiof.no

FN-filuren

FN-filuren

Bli med på oppdrag for FN med FN-filuren.Gjennom aktiviteter, animasjon og dialog med FN-filuren kan du lære mer om verdens utfordringer i forhold til å bekjempe fattigdom.

Et av FNs tusenårsmål er å halvere ekstrem fattigdom og sult i verden innen 2015.

Tanken bak FN-filuren er at barn skal lære mer om FNs arbeid, og da spesielt tusenårsmålene.

FN-filuren besøker ulike FN land. I hvert land får du oppgaver som du skal løse, og du kommer ikke videre før du har løst dem på en riktig og rettferdig måte.

Lykke til!

Gå til læremiddel

Mot alle odds

Mot alle odds er et internettbasert spill, som gir ungdom en virituell mulighet til å oppleve hvordan det er å være flyktning. Spillet er basert på FNs konvensjon for flyktninger. Bokmål
Lenke til læremidlet:

 

Sarepta, - Using Space in Education

Sarepta, "Using Space in Education", er en læringsressurs for lærere og elever i grunn- og videregående skole for bruk spesielt innen geografi og natur og miljøfag.

Sarepta tilbyr ferske satellittbilder, faktainformasjon, forslag til oppgaver, læreplantilknytninger, programvare, ordliste og aktuelle lenker.

Sarepta er en tjeneste fra Norsk Romsenter og NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring). Sarepta er utviklet i samarbeid med Tromsø satellittstasjon og med støtte fra ESA (den europeisk romorganisasjonen) og LS

http://www.sarepta.org/

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet, informasjon som er vesentlig for demokratiet og markedssystemet
Statistisk sentralbyrås webtjeneste blr etablert mars 1995 og hadde i 2004 nært 43,5 millioner oppslag på sider.
http://www.ssb.no/

Nysgjerrigper.no

På www.nysgjerrigper.no kan du lese om spennende forskning, finne oppskrifter på gøyale eksperimenter og stille spørsmål til forskere. Dersom du holder på med et prosjektarbeid på skolen, kan du lete etter nyttig forskningsstoff i vårt arkiv. Eller kanskje du har fått i lekse å skrive om dinosauruser. Da kan du søke på dinosauruser og lese mer om dette på nettstedet vårt.

http://nysgjerrigper.no/

Lær mer om trafikksikkerhet

www.tryggtrafikk.no/ut/

På Trygg Trafikks nettsider som er tilpasset ungdomstrinnet kan elever, lærere og foreldre lære mer om trafikksikkerhet. Her finnes spill, quiz, artikler, forslag til undervisningsopplegg og svært mye nyttig informasjon om trafikk og trafikksikkerhet. (Bokmål)

Viking Quest

Spill dette spillet og beveg deg tilbake til Norge i år 793. Du kan bygge skip, dra på tokt og storme et kloster. Engelsk

 

Andre linker:

http://www.learner.org/exhibits/middleages/

http://www.nilu.no/nml/niv2/index.cfm