Ragnar Arntzens hjemmesider

 

Startside
Spokus
H. C. Andersen
Henrik Ibsen
Knut Hamsun
Barnelitteratur
Norsk som andrespråk
Undervisning
Lenker

 

Ragnar Arntzen er førstelektor i norsk ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning 

bulletNorskseksjonen
E-post: ragnar.arntzen@hiof.no

Telefon: 69 21 50 75 (51 00), priv. 69 34 06 63, mobil 99000802
Fax : 69 21 51 02

Emner og prosjekter Jeg har jobbet med litterære emner som essayistikk, litteraturkritikk, litteratur og ikt, forfatterskapene til Karen Blixen, H.C. Andersen, Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Kjartan Fløgstad, Dag Solstad, Göran Tunström; har undervist ved Forfatterstudiet i Bø i Telemark og ved faglitterær forfatterutdanning; hatt etterutdanningskurs for lærere i gr.sk. og vgs i forbindelse med nye reformer. Norsk som andrespråk er også et emne jeg har jobbet mye med.

Publiseringer

BØKER

Henrik Ibsen - 100 år etter, words2you 2006

H.C. Andersen - en eventyrlig dikter, words2you 2006

Via vers. Hvordan lære norsk via rim og regler, sanger og vers, cndp 2002

Plutselig ble det en fortelling, Om fortellinger og fortellere, HiØ 2001

Sirkel. Flerkulturell lesebok, Gyldendal 1989

ARTIKLER OG ESSAYS

"Med ikt til HCA i et dannelsesperspektiv", i IKT i læringsrommet (red. Geir Afdal), HiØ 2005

"Når H.C. Andersen viser tenner", essay i Norsklæreren nr 5 2005

"Kunsten, kritikken og kunsten å skrive kritikk", i Det glatte lag, Aschehoug 1996

Div artikler, essays og kritikk i tidsskriftene Samtiden, Vinduet, NLÅ, Norsklæreren

FoU-prosjekter:

Henrik Ibsen (2006-07)

H C Andersen (2003 -05)

Lystig pedagogikk og narrativ pedagogikk i noen fortellinger av Karen Blixen (2002-)

Litteraturuker for studenter og ansatte, 1998-2000

Fortellinger på Remmen 1999