Spokus - Språkfokus i Fredrikstad

Hva er Spokus Hvem er med?  
Kurs for spokus-virksomhetene Kunnskapsløftet: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter,

 

 

 

Språkkartlegging Nyttige artikler fra Cappelens NOA-nett om leseopplæring på andrespråket
Tips, råd, bøker, filmer og andre ressurser fra Senter for leseforskning

 

 

Andre nyttige lenker

Faglitteratur om flerspråklighet, minoritetsspråklige, språkstimulering ol


Ansvarlig for siden Ragnar Arntzen Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning Oppdatert