Emneportal

Religion, livssyn og Etikk

Internettressurser

Mette Ramstad, førsteamanuensis Religionsvitenskap, Høgskolen i Østfold

Innhold:

Søkemotorer og Linksamlinger ulike religioner

Ressurser: Lyd, Bilde, Video: Endel Gratis Læremidler

Chat/ Snakkegrupper

Media: Aviser, Tidsskrift og TV om ulike religioner

Akademiske fagsider om ulike religion bl.a. ved Universitet og Høgskoler

Lærer (utdanning) Ressurs Fagsider om ulike Religioner og Fagdidaktikk

Skole (elevers) Fagsider om ulike religioner

Hellige Skrifter Online Elektronisk

Høytider: Ressurssider: om Islam, Hinduisme og Buddhisme (Barnebøker, skolebøker, CD musikk, akademiske, nett)

Høytider Nyere nettressurser

Islam

Islam Ulike retninger og trossamfunn

Hinduisme

Hinduisme Ulike retninger og trossamfunn

Buddhisme

Buddhisme Ulike retninger og trossamfunn

Vietnam

Jødedom

Jødedom Ulike retninger og trossamfunn

Sikhisme

Kristendom

Mormonismen

Humanisme, Filosofi og etikk