Dr.art avhandling: Conversion in the Pacific. Eastern Polynesian Latter-day Saint's conversion accounts and their development of a LDS identity (2000), UiB.

Avhandlingen dokumenterer hva slags innholdstemaer som Øst-Polynesiske siste-dagers-hellige vektlegger i retrospektive beretninger (fra 1950 til 1996) om egen omvendelse til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og deres akseptering og utforming av en identitet som bl.a. omfatter en genealogisk identifikasjon med en av Israels tapte stammer og de amerikanske nephitene. Utformingen av denne identiteten inkluderer en beskrivelse av hvordan de Øst-Polynesiske siste-dagers-hellige kombinerer og blander den tradisjonelle troen på forfedre med Jesu Kristi Kirkes positive syn på Polynesiernes forfedre, døde slektningers ånder, tempelseremonier for døde slektninger og troen på evige familieenheter. Forskningen er basert på etnologiske og historiske kilder og eget feltarbeid fra til sammen cirka. 7 måneder i perioden 1993 til 1995 på New Zealand, i Fransk Polynesia, og på Hawai'i.

Problemet med å definere og beskrive fenomenet omvendelse basert på blant annet forskjellige samfunnsvitenskapelige teorier inkludert forskning på religionsskifte og omvendelse i Stillehavet utgjør en viktig basis for drøftingen av feltarbeidskildene.

Doktorgradsforskning er basert  på feltarbeide i Øst Polynesia (perioden 1993-1995):  

Hawai'i, New Zealand og Fransk Polynesia 

Forskningsspesialisering:

Samfunnsvitenskapelige teorier om religiøs omvendelse og religionsskifter

Omvendelsesberetninger 

Mormonkirken og Øst Polynesiske mormonere

Polynesisk familiereligion: Forfedretroen

Studieopphold (2 1/2 år) ved universitet på Hawai'i: kurs i tradisjonelle Polynesisk religioner,

Polynesisk kulturhistorie, Polynesisk kristendom og den kristne misjonshistorie i Polynesia.