Nettressurser til Etnisk,- og Livssynsmangfold fra SSB i Norge og Østfold
Muslimer, Katolikker, vietnamesiske og thailandske buddhister ved Mette Ramstad, HiØ.

Mette Ramstad: Anmerkninger om Statistikk fra SSB i forhold til etnisk, nasjonal og religiøs bakgrunn.

Innvandrerbefolkningen fra over 200 land (oppdateres hvert år)

Flyktninger etter landbakgrunn  i 1.jan.2009

Innvandringsgrunn: Familieinnvandring, Arbeidsinnvandring og høyest utdanning innvandrere 2008

Barns 0-17 år landbakgrunn etter etter innvandringskategori og bostedskommune. 1. januar 2008 alle kommuner/byer i Østfold

Barn 0-17 år sortert etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene Østfold 1. januar 2008

Barn 0-17 år sortert etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene Norge Totalt 1. januar 2008

Barn 0-17 år sortert etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene Oslo 1. januar 2008

Barn 0-5 år i barnehagar frå språklege og kulturelle minoritetar, hele landet og etter fylke 2007

Barn 0- 5 år som er minoriteter i barnehagene i Østfold fylke etter by/kommune 2007

Ansatte og årsverk i barnehage, etter stilling og fylke. 2008 Tospråklige assistenter i Østfold: 70 ansatte

SSB: Norge: medlemmer i tros- og livssynssamfunna utenfor Den norske kirke 1.1. 2008
Per 1. januar 2008 var 412 000 personer registrerte som medlemmer med rett til tilskudd i tros- og livssynssamfunna utenfor
Den norske kirka. Om lag 9 prosent av befolkninga er medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn.

Antall registrerte Muslimer i Norge 1.1. 2006 ifra SSB og
Muslimer totalt basert på Innvandrerbefolkningens Landbakgrunn og Jan Opsal (2005)

Muslimske trossamfunn Østfold:  per august 2008 av Ramstad. Oversiktstall fylket  fra SSB

Kurdisk nettkilde Kurdistan.no om antall kurdere i Norge fra ulike land: 6000 kurdere i 2003

Katolske Kirkes Tall: Tall medlemmer med Etnisk bakgrunn Norge totalt  i 2004

Filippinene 4519, Vietnam 3687, Polen 3319, Chile 2274, Sri Lanka 1334

Katolske kirkes tall Kommuner med minst 50 katolikker pr. 31.12.2004

Fredrikstad 642, Sarpsborg 336, Askim 356, Halden 239.

Buddhistforbundet har egne oversikter over buddhister i Norge med ulike etniske og nasjonale bakgrunner 1.1. 2002 (gamle tall)

Det nye Khuong Viet Templet på Løvenstad ble etablert i 1999 og brukes som et forsamlingslokale og hovedkontor for
Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn i Norge. Foreningen har ca. 5100 medlemmer i 2008.

Den thailandske buddhistforening Wat Thai for hele Norge: 3500 medlemmer i 2008. Nytt thai tempel i Sørum kommune:  Frogner innviet 7.7. 2007