Magnus Nohr's Web-Sider

Min Startside
Kompendier
Bilder
Media
animasjon
diverse
IKT i Undervisning

gallepiggen.jpg (28347 byte)frittsvev.jpg (148773 byte)kystfjel.jpg (152333 byte)mnpool.jpg (228334 byte)snowboard.jpg (68264 byte)

Velkommen til min Hjemmeside

Mitt navn er Nohr, Magnus Nohr.(føtt 10.09.71) og er gift med Kristin.
Sammen har vi to jenter Henriette (føtt 1995) og Vilde (født 1997).
Jeg jobber på IT-drift ved Høgskolen i Østfold med ansvar for studentPCer.  
Mitt arbeidsted er avdeling for lærerutdanning. Her har jeg også ansvaret for
IKT undervisning på dagtid og IKT for lærere på kveldstid.

magnus.jpg (74761 bytes)magnus.nohr@hiof.no
tlf jobb    : 6921 5062
tlf mob    : 9928 1001
faks        : 6921 5102