BARNS SPRÅKUTVIKLING

 

Her finner dere en del pekere til stoff om emnet barns språkutvikling. Jeg minner om at dere i tillegg må lese kapittel 1 og 2 (Anne Høigård: Barns språkutvikling) på egen hånd.

 

Støtteark utdelt på fagdagen 15. januar
Støtteark utdelt på fagdagen 22. januar
Støtteark utdelt på fagdagen 29. januar

 

Generelt om barns språkutvikling
Fonologisk utvikling
Forenkling
Litt om morfologi
Syntaktisk utvikling