Litteratur for pedagogisk personale

Axelsson, Monica m fl: Stärkta trådar; flerspråkliga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap, Språkforskningsinstitutet i Rinkeby 2005 (Her finner man en grundig presentasjon av performansanalyse)

Axelsson, Monica m.fl: Den röda tråden, Utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning, Språkforskningsinstitutet i Rinkeby 2002

Kiibsgaard mfl: Norsk som andrespråk i barnehage og småskole, Universitetsforlaget

For barnehagene (idehefter)

·        Bok i bruk i barnehagene (Senter for leseforskning, SLF)

·        Les for meg, PLIIIS (SLF)

For skolene

·        Bok i bruk, 1—4.klasse (SLF)

·        Hauge, AM: Den felleskulturelle skolen, Universitetsforlaget

·        Selj mfl: Med språklige minoriteter i klassen, Cappelen 2008

·        Wagner m fl: ”Det flerspråklige mennesket. En grunnbok om skriftspråklæring”, Fagbokforlaget 2008

 

Teori til spokusprosjektet

Abrahamsson, Tua: Tankarna springer före, Språkforskningsinstitutet i Rinkeby 2005

Axelsson, Monica m fl: Stärkta trådar; flerspråkliga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap, Språkforskningsinstitutet i Rinkeby 2005

Axelsson, Monica m.fl: Den röda tråden, Utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning, Språkforskningsinstitutet i Rinkeby 2002

Gibbons, Pauline: Scaffolding language, scaffolding learning, 2002

Hyltenstam, Kenneth m.fl: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle, 2004

Håkansson, G: Samtal och språkundervisning, 1990

 Karrebæk, Martha: At blive et børnehavebørn, Doktorgradsavhandling 2009

Kurhila, Salla: Second language interaction, 2006

Pieneman, M: Language proscessing and second language development, 1998