Hva er performansanalyse?

Performansanalyse er et språkkartleggingsverktøy som er utvikla ved Språkforskningsinstitutet i Rinkeby (skiftet navn til Språkforskningsinstitutet i Stockholm, våren 09), og det er beregna for kartlegging av flerspråklige barn. Performans kommer selvsagt av det engelske ordet performance og betyr rett og slett språkbruk.

·       Performansanalysen tar utgangspunkt i naturlige kommunikasjons- og samhandlingssituasjoner, og bruker ikke testsituasjoner. Det har bl a fokus på

o   Hva barnet faktisk kan (ikke hva det ikke kan)

o   Barnets språkutvikling

o   Språkutvikling henimot lese- og skrivekyndighet (litterasitet)

Performansanalysen er tenkt som et kartleggingsverktøy både for muntlig og skriftlig, og den skal fange inn både de lavere grammatiske nivåene og de høyere kommunikative nivåene i språkbruken, og i arbeidet med muntlig er video et viktig pedagogisk verktøy.

Kartleggingsverktøyet finner du her