Temaets ordforråd, sjangrer og diskursformer

Kombinere bruk av litterære sjangrer og sakprosa: - hvorfor?

Hvilke sjangrer og diskurser

Hvorfor

Dikt og sanger

 

 

 

 

 

 

 

 

Historier og fortellinger (personlige historier, opplevelser og litterære fortellinger)

 

 

 

 

Faktabok

 

 

 

Instruksjoner

 

 

 

Beskrivelser

 

 

 

Klassifisering

 

 

 

Likhet og forskjell

 

 

 

-          Enkle tekster, morsomme tekster, rytmiske tekster (involvere kroppen i læringa), gode for å få fonotaksen på¨plass; rytmisk bruk av språket styrker fellesskapet; er fellesskapende

 

 

 

 

-          Knytte temaet til erfaringsverden; motiverende, gi gode opplevelser; litterære fortellinger har ofte et rikt språk, både når det gjelder ordforråd og grammatikk

 

-          Finne svar på spørsmål; sjangervariasjon

 

 

 

-          Konkrete språkhandlinger

 

 

 

-          Å sette ord og begreper på det man ser

 

 

 

-          Å ordne språket kunnskapsmessig

 

 

 

-          begrepsutviklende