Språk og kunnskap

Kunnskapsordning

TEMA: f eks ”dyr i landskap” ol

Hvorfor jobbe tverrfaglig?

-          kunst og håndverk: forming i leire; tegne og skrive og snakke om

-          norsk: lese dikt, synge sanger, høre dyrefortellinger (fabler og andre dyrehistorier)

-          naturfag: enkle faktabøker, bildebøker om dyr, plansjer

Viktig: at arbeid med ordforrådet – og det språklige – ikke begrenses til norskfaget

Kunst og håndverk: et godt sted å begynne; her arbeides det i det visuelle, taktile; Viktig at dette sansemessige, taktile knyttes til og utnyttes til språklæring, spesielt i begynnerfase

 Idedugnad: Involvere elvene i arbeideidsprossen, elevene som medbestemmende subjekter; Utnytte elevenes forkunnskaper; utnytte elevenes nysgjerrighet

·         Alle dyr elevene kan: læreren lager liste; skriver ned – eller opp!

·         Eventuelt: velge ut noen bokstaver? Vi skal jobbe med dyr som begynner på a, b, f og k…

Samtale

·         Hva vet vi?

·         Hva lurer vi på?

·         Hva vil vi gjerne vite?

·         Hvor kan vi finne svar?

·         Hvordan kan vi finne svar på spørsmålene våre?

·         Hvordan lærer vi best?

 Inspirasjonsfase

·         Høre historier og fortellinger om dyr (med forarbeid, konkretisering, visualisering)

·         Synge sanger om dyr

·         Lære dikt om dyr

 

Arbeidsfase: Klassen kan her f eks arbeide i ekspertgrupper; hver gruppe velger seg sitt dyr.

Elevenes arbeid underveis:

o   Velge dyr de vil arbeide videre med – i grupper

o   Ordne dyrene alfabetisk

o   Klassifisere dyrene i familier

Modell for å ordne kunnskap (omforme informasjon til kunnskap)

 

·         Hva slags dyr er det? (klassifisering)

·         Hvordan ser det ut (tegning) (beskrivelse)

o   Størrelse

o   Form

o   Farge

·         Hvor bor dyret (boplass)

·         Hva spiser dyret (føde)

·         Hvilke fiender har dyret (farer/fiender)

·         Hvordan formerer dyret seg (livssyklus)

 

Elevene kan få skjemaer for hvordan de skal ordne og presentere kunnskapen etter modellen over; dette kan gjøres gjennom tegning, forming og begynnende skriving

 

Dyr i landskap/Dyrets miljø

-          I vannet, på land, i lufta, både på land og i vann…

-          Ved kysten, i skogen, på fjellet, i jungelen, i ørkenen…

-          Tørt, vått eller fuktig…

-          På bakken, i trærne

-          Varme, kulde/ varmt – kaldt