Arbeid med ordforråd

Forskning viser: (”Matteus-effekten”)

Barnas vokabular viser relativ stabilitet fra slutten av barnehagealder og fram mot voksen alder! Barn som har et lite vokabular når de begynner på skolen, har med stor sannsynlighet – også det ved avslutningen på sin skolegang ; og motsatt: barn som har et godt utviklet vokabular i tidlig alder ser ut til å videreutvikle det slik at de går ut av skolen med høyt vokabular og god leseforståelse. (fra ”Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt”; VG Aukrust 2005, en gjennomgang av foreliggende forskning på feltet språkstimulering og livslang læring)

Derfor: En spokus-skole er en skole som jobber bevisst og målretta med ordforråd

Her kommer litt stoff som kan være til nytte når du skal planlegge arbeid med ordforråd:

Ordforråd og frekvens Didaktikk og pedagogikk

De 50 mest frekvente verb

Frekvente verbfraser

De 100 mest frekvente ordene

De 1000 mest frekvente ordene

De første 1000 ordene

 

Ferdigheter, kognisjon og arbeidsformer

Funksjoner og ordklasser

Ordforråd og kunnskapsbygging

Ordforråd, sjangrer og diskursformer

Gåter og begrepslæring

Og kanskje det viktigste av alt: lese mye, både skjønnlitteratur (som ofte har et rikt og nyansert ordforråd) og faglitteratur