Ordforråd – funksjoner – ordklasser

Temaets ordforråd: nøkkelord (har lett for å fokusere primært på substantiv)

Tema

Funksjoner

Problemstillinger

Ordklasse og syntaktisk funksjon

 

Aktører og gjenstander

 

 

 

 

Hvem gjør hva? Hva oppnår man? Hva vil man?

Substantiv; subjekt og objekt

 

Prosesser, handlinger og aksjoner

 

 

 

Hva vi gjør, hva som skjer, hva vi planlegger, hva vi tenker og føler

Verb og verbal

 

Beskrivelser og kvaliteter

 

 

Størrelse, form og farge

Adjektiv (utbygging av nominalfrase)

Tid og sted

 

 

 

Når? Hvor?

Adverb og adverbial

 

Dessuten bør/kan man se på

 

 

Fagtermer og begreper:

(dette er nytt for alle)

 

 

Metaforer; ord og uttrykk fra hverdagslivet:

(dette er primært vanskelig for minoritetsspråklige)

 

 

 

Synonymer:

 

 

 

 

Antonymer: