FERDIGHETER – ARBEIDSFORMER – KOGNISJON

 

Grunnleggende ferdigheter og Kunnskapsløftets fem – og litt til

 

Arbeidsformer (kunnskapsmessig taksonomi) og progresjon

 

·        Observere

·        Lytte

·        Sanse – og ta hele kroppen i bruk

·        Kjenne og gjenkjenne  (og skille mellom)

·        Tale og samtale

·        Tenke

·        Tegne og forme

·        Erfare

·        Tale

·        Lese

·        Samtale 

·        Skrive

·        Lese

·        Lytte

·        Regne

·        Bruke ikt

 

-         Finne

-         Observere og sanse

-         Benevne (og skrive)

-         Lage tankekart

-         Beskrive (Tegne og skrive; forme)

-         Sammenligne (likhet og forskjell) (tegne videre, justere?)

-         Gjøre forsøk, undersøke, eksperimentere, erfare, samle

-         Samarbeide

-         Gruppere og ordne

-         Systematisere

-         Klassifisere

-         Generalisere

 

 

 

Muntlighetspedagogikk må bl a inneholde

-         Barna bruker talen til å utforske hva de allerede vet

-         Stiller og svarer på spørsmål

-         Arbeider sammen med andre for å løse oppgaver

-         Vurderer og reflekterer over det de gjør/arbeider med