Språkkartlegging og språkstimulering; kurs for spokusskolene 12.oktober 2009

Tid og sted: kl 08.30 på St Croix,

OBS: Fint om deltakerne (én fra hver skole) har med seg bærbar pc, og aller helst har lastet ned programmet VLC (som du finner her)

Del 1     Noen ideer og tanker fra et besøk i Rinkeby, Stockholm

Bruk av performansanalyse i praksis der språk, stimulering, kartlegging, fortellinger ses i et helhetsperspektiv

Del 2:    Direktoratets kartleggingsverktøy i et småskoleperspektiv  

Rutiner for kartlegging i første- og andreklasse; erfaringsutveksling og drøfting

Del 3     Eksempel på hvordan man kartlegger og analyserer muntlige ferdigheter gjennom bruk av fortellinger og eventyr

Deltakerne får selv prøve seg. Vi ser på et 19 minutters videoopptak av et spokusbarn og prøver å analysere kommunikative og språklige ferdigheter

·         Det umiddelbare inntrykket

·         De kommunikative ferdighetene

·         Mellomspråksutvikling (hvordan ser grammatikken ut i barnets språk)

Drøfting i forlengelsen av analysen:

·         Hvem skal vi kartlegge?

·         Hvorfor skal vi kartlegge? Hva kan vi bruke den til?

·         Hvordan skal vi kartlegge og integrere kartleggingen i den ordinære undervisningen?

·         Hvordan får vi øye på dybdespråket – og hvorfor er det så viktig?

Del 4     Fra språkkartlegging til språkstimulering

·         Hvordan arbeider vi med fortellinger i et språkstimuleringsperspektiv?

·         Muntlig arbeid med fortellinger og skriftspråkstimulering (literacy) 

Del 5     Samarbeid mellom spokusskoler og Høgskolen høsten 2009