Språkkartlegging og språkstimulering; kurs for spokusbarnehagene 15.oktober 2009

Tid og sted: kl 08.30 på St Croix,

OBS: Fint om deltakerne (én fra hver barnehage) har med seg bærbar pc, og aller helst har lastet ned programmet VLC (som du finner her)

 

Del 1     Noen ideer og tanker fra et besøk i noen barnehager i Rinkeby, Stockholm

Bruk av performansanalyse i praksis der språk, stimulering, kartlegging, fortellinger ses i et helhetsperspektiv

Del 2     Rutiner for språkobservasjon og språkkartlegging i barnehagen

Erfaringsutveksling og drøfting: Hvordan få integrert språkkartlegging i den ordinære (og hardt pressede) barnehagehverdagen. Bruk av morsmålsassistenter til språkkartlegging

Del 3     Eksempel på hvordan man kartlegger og analyserer muntlige ferdigheter gjennom bruk av fortellinger og eventyr

Deltakerne får selv prøve seg. Vi ser på et 19 minutters videoopptak av et spokusbarn og prøver å analysere kommunikative og språklige ferdigheter

·         Det umiddelbare inntrykket

·         De kommunikative ferdighetene

·         Mellomspråksutvikling (hvordan ser grammatikken ut i barnets språk)

Drøfting i forlengelsen av analysen:

·         Hvem skal vi kartlegge?

·         Hvorfor skal vi kartlegge? Hva kan vi bruke det til?

·         Hvordan skal vi kartlegge? Gode opptakssituasjoner

·         Hvordan får vi øye på dybdespråket – og hvorfor er det så viktig?

·         Samarbeid med morsmålsassistenter i språkkartlegging

Fra språkkartlegging til språkstimulering:

·         Hvordan arbeider vi med fortellinger i et språkstimuleringsperspektiv?

·         Drøfting av ulike metoder i bruk av fortelling og eventyr

Del 4     Bøker, bibliotek og språkstimulering: Besøk av migrasjonspedagog Åse Melkeråen som presenterer et bokprosjekt hun holder på med for fylkesbiblioteket og NAFO