Fagdager i Spokus høsten 2009

Tid

For barnehager og skoler

For spokusskoler

For spokusbarnehager

7.sept

Nettverkssamling

Status for spokus

Planer og organisering av det videre arbeidet i barnehagene og skolene

 

 

12.okt.

 

Heldagskurs for lærere

Tema: Hva slags språkkunnskap trenger man for kartlegging av flerspråklige barn, del 1 Gruppearbeid og erfaringsutveksling om rutiner for kartlegging, og analyser av medbrakt materiale

 

15.okt.

 

 

Heldagskurs for pedagoger og assistenter

Tema: Hva slags språkkunnskap trenger man for kartlegging av flerspråklige barn, del 1. Gruppearbeid og erfaringsutveksling om rutiner for språkobservasjon og kartlegging

19.okt

Studietur til Drammen

Tema: Språktrappen

 

 

2.nov

Nettverkssamling

Tema: ”Når minoritets-språklige barn forteller.” Språklæring, kommunikasjon og samhandling

 

 

23.nov

 

 

Heldagskurs for pedagoger og assistenter

Tema: Hva slags språkkunnskap trenger man for kartlegging av flerspråklige barn, del 2 Gruppearbeid og erfaringsutveksling om språkstimulering og kartlegging, og analyser av medbrakt materiale

26.nov

 

Heldagskurs for lærere

Tema: Hva slags språkkunnskap trenger man for kartlegging av flerspråklige barn, del 2 Gruppearbeid og erfaringsutveksling om språkstimulering og kartlegging, og analyser av medbrakt materiale