Deltakere i SPOKUS

Prosjektleder: Britt Gundersen, Fredrikstad kommune

Virksomheter:

Barnehagene Domkirken, Jernbanegata, Leie, Lurvelegg, Løen, Petrikirken, Roselia, St.Croix, Treffpunktet

Skolene Cicignon, Kjølberg, Nøkleby, Trara, Trosvik

Faglige ressurspersoner fra Høgskolen i Østfold: Ragnar Arntzen, Christian Bjerke, Arnstein Hjelde