Hva er SPOKUS?

Prosjektet "Språkfokus i Fredrikstad"/Spokus er en del av den nasjonale satsningen i Språkløftet, Strategiplan for likeverdig utdanning. Det ble plukket ut 30 minoritetsspråklige barn gjennom språktest ved helsestasjon i 2007, og disse barna skal følges opp gjennom språkkartlegging og språkstimulering fram til slutten av 2.klasse i 2011.

MÅL: