Språkutvikling og språkkartlegging

Performansanalyse av flerspråklige barn, SPOKUS høsten 2009

Her er skjemaet samlet

Nedenfor finner du skjemaet side for side

Personalia                                                                                  2

Språkdomener                                                                          3

Foreldre/Foresatte om barnets språk                                  4

 

Norskspråklige ferdigheter

·        Kommunikasjon                                                             5

·        Ordforråd                                                                          6

·        Barnets fortellinger                                                      7

·        Skriftspråkstimulerende aktiviteter                            8

·        Uttale og grammatikk                                                    9

Mappevurdering og dokumentasjon                                   10

 

 

Kilder

Monica Axelsson m fl: Stärkta trådar; flerspråkliga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap, Språkforskningsinstitutet i Rinkeby 2005

 

Monica Axelsson m.fl: Den röda tråden, Utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning, Språkforskningsinstitutet i Rinkeby 2002

 

Margareth Sandvik og Marit Spurkeland: Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen og Språkpermen, Cappelen Akademisk Forlag 2009