Språkkartleggingas HVA og HVORFOR

Hva skal vi kartlegge

Hvorfor?

SAMTALER

 

Personalia; (side 2)

Barnets biografi; livssituasjon, familie

Samtale med foreldre/foresatte

Barnets livssituasjon har betydning for barnets språklige og kommunikative ferdigheter

Motivere foreldrene til å være opptatt av barnas totale språkutvikling

Språkdomener; (side 3)

Hvor bruker barna de ulike språka

Samtale med foreldre/foresatte

Bruker barnet norsk utenfor barnehagen?

Norskspråklige venner?

 

Barnets språkutvikling henger sammen med hvor mye barna bruker språket, i hvilke situasjoner

Motivere foreldrene til å være opptatt av barnas totale språkutvikling

Foreldre/foresatte; (side 4)

Barnets språk og kommunikasjon i hjemmet

Samtale med foreldre/foresatte

Får barnet den nødvendige språklige stimulansen i hjemmet?

 

Motivere foreldrene til å være opptatt av barnas totale språkutvikling

Motivere foreldre til å fortelle og ha utdypende samtaler med barna

Alle foreldre kan hjelpe til med barnas språkutvikling

Alle foreldre kan og bør forberede barna til en god skolestart

OBSERVASJON OG KARTLEGGING

 

Kommunikasjon; Verbalspråket er bare en del av noe større: kommunikasjon:

Er barnet med og leker; trives det, er det en del av fellesskapet; føler det seg hjemme i barnehagen; tar det initiativ

 

Kommunikasjon = å gjøre felles

Å være en del av fellesskapet

 

Måten barnet samhandler med andre på har stor betydning for språkutvikling

Ordforråd (s 6)

Ordforrådet må være bredt; nyansert

Undersøkelse av 6-åringer: Mindre enn halvparten av de min.spr. kjente ord som ”kjøkken, kran, stå opp, vei, svamp”

Normalspråklig v/ seks år: ca 10 000 ord

 

Ordforrådet er det som er mest avgjørende for barnets skolesuksess

Barnets ordforråd ved seksårsalder – og sekstenårsalder: stabilt!

 

Fortellinger og rollelek; (s 7 og 8)

Evnen til å forstå og selv produsere lengre monologer

Å forstå noe over flere turtakinger, ytringer; å uttrykke lengre ytringer; mindre kontekstavhengig språk

Viktig for språkutvikling; å knytte forbindelser mellom større tekstmengder; koble sammen og ordne flere informasjoner og hendelser

Viktig for den generelle språklige og kognitive utvikling

Viktig for utvikling av lese- og skriveferdigheter

Uttale og grammatikk (s 9)

Hvor langt er barnet kommet i den norskspråklige utvikling

Har barnet et aldersadekvat språk

·         Uttale

·         Grammatikk (bøyningssystem og setninger)

 

Det er lett å overvurdere barns språklige ferdigheter (”de snakker nesten flytende”)

Morfologien er viktig for den begynnende leseopplæring; spesielt ved syntetisk leseopplæringsmetodikk

Avansert syntaks (leddsetninger) er viktig når du skal bruke språket som instrument for å lære