Typiske eventyrtrekk

Som du sikkert har merket, er de fleste av Andersens eventyr annerledes enn folkeeventyrene du har hørt/lest fra Asbjørnsen og Moe. For å se hva som kjennetegner Andersens eventyr, kan det være greit å kort repetere hva som er typisk for folkeeventyr:

 • en sammenhengende fortelling med begynnelse, midte og slutt
 • begynner gjerne med ”Det var en gang”
 • historien skal ende lykkelig (f eks at helten vinner prinsessen og halve kongeriket)
 • der det kan inntreffe overnaturlige hendelser eller dukke opp overnaturlige vesener
 • enkelte fenomener er utstyrt med magiske egenskaper
 • lite beskrivelser av personer og sted
 • alt er ytre handling (ingenting om hvordan personer tenker og føler)
 • alt kan skje, ting skjer plutselig, og det blir sjelden forklart hvorfor noe skjer
 • oppbygningen av historien er preget av gjentakelser, gjerne tre ganger (samme fenomen kan dukke opp tre ganger, samme setning eller samme hendelse)
 • er preget av ”formler”, dvs faste formuleringer, setninger og handlingsmønstre som gjentas innenfor en historie, og som vi finner igjen i mange andre historier
 • historien blir fortalt av en usynlig, objektiv 3.personsforteller