Den gamle gateløkt Det gamle hus
Den standhaftige tinnsoldat Den store sjøslange
Fillene (da.: Laserne) Flaskehalsen
Hyrdinnen og Skorstensfeieren Kjærestefolkene (også kalt Toppen og ballen)
Lysene Pengegrisen
Penn og blekkhus Skjortebrystet (dansk: Flipperne)
Snemannen Stoppenålen
Sølvskillingen Tekannen (da.: Thepotten)
Værmøllen