Bokveten Dryaden
Grantreet Gåseurten
Hva tistelen opplevde Hvem var den lykkeligste
Lille Idas blomster Linet (da.: Hørren)
Rosenalfen Sneglen og rosenhekken