Her er noen fine lenker til danske nettsteder

H.C. Andersens eventyr på dansk

H.C. Andersen 2005 I 2005 er det 200 år siden H.C. Andersen ble født, og dette er jubileumsnettstedet

H.C. Andersen Centret Ved Odense Universitet har de et eget forskningssenter rundt H.C. Andersen og hans forfatterskap, og store deler av forfatterskapet er tilgjengelig her


Lenker til undervisningsopplegg i Danmark:

Om inspirasjon til skapende virksomhet

Romantikken og HC Andersen

Basisviden om Andersen (4.-7.kl.)

Engelske ressurssider om Andersen

"Fyrtøjet" - et opplegg for 2.klasse

H.C. Andersen på film


Oversikter over undervisningsnettsteder:

Jubileumsnettstedet

H.C. Andersen Centret


Annet:

HC Andersens manuskripter

En brevbiografi 1805-1837

Engelske illustratører i engelske oversettelser

"HC Andersen som paradigme" (av Johan de Mylius)

Artikler fra forskningskonferanse