De små grønne Sommerfuglen
Tordivelen (da.: Skarnbassen)