Folkeeventyr og kunsteventyr

Forskjellen mellom og folkeeventyr og kunsteventyr gjelder opprinnelsen:

Folkeeventyrene er blitt til gjennom ”muntlig tradering”, det betyr at vi ikke vet hvem som har skapt dem, og at de er blitt til ved at de er blitt fortalt fra generasjon til generasjon.

Kunsteventyr er blitt skapt av en bestemt forfatter