Fabler og eventyr

Her er en fabel:

Høyvogna skranglet bortover veien, og støvet fra hjulene og hestehovene stod som ei vær sky etter den. Oppå lasset satt ei lita flue. ”Se, alt det støvet jeg lager,” jublet hun.

Det er ikke Andersen, men grekeren Esop (som levde ca 500 år f.Kr.) som har laget denne fabelen, og det var kanskje han som skapte denne sjangeren. En fabel er en kort historie som handler om dyr som kan tenke, føle og snakke. Fabelen slutter gjerne med en flott replikk eller en moralsk læresetning.

Ca 40 av Andersens 156 eventyr kan vi kalle for fabler. Det nye med Andersens fabler er at de handlende figurer også kan være insekter, planter, døde ting, leketøy og lignende. Mange av Andersens mest berømte eventyr, er egentlig fabler (se listen). Hvilke av Andersens mest berømte eventyr og historier kan vi kalle fabler?