De ville svaner Den stygge andungen (da.: Den grimme Ælling)
Det er ganske visst! Gårdshanen og værhanen
I andegården Nabofamiliene
Padden (da.: Skrubtudsen) Mesterhopperne (da.:Springfyrene)
Storkene Suppe på en pølsepinne
Vanndråpen