HCAspacerHCA
 

 

 


Enkel dansk-norsk grammatikk

H.C. Andersen skrev sine eventyr og historier mellom 1835 og 1875, og det har skjedd en del med det danske språket siden den tid:

Stor forbokstav ved substantiv er forsvunnet

Dobbel vokal er forsvunnet (”huus” er blitt til ”hus”, ”iis” til ”is”, ”snee” til ”sne”)

Semikolon er i dag ikke mer utbredt i dansk enn i norsk, og de setter hyppigere punktum

Den enkleste måten å lære seg litt dansk på er å prøve å oversette noen linjer fra dansk, og deretter sammenlikne med en norsk oversettelse. Ofte kan det være slik at man kan oversette en setning på flere måter, avhengig av hvordan man tolker det som står.

 

Hovedforskjeller mellom dansk og norsk

 

Dansk

Norsk

De bløte konsonanter

smage, kage, pige
smake, kake, pike
Pibe, krybe
pipe, krype
Mad, ud, hed, vide
mat, ut, het, vite

Enstavelsesverb

sige
si
sagde
sa
have
ha
blive/bleve/blevet
bli/ble/blitt
været
vært

Andre enstavelsesord

fader
far
moder
mor
broder
bror

Flertallsform i presens

vi ere
vi er
vi have
vi har
vi vaske
vi vasker

Svake verb i fortid

vaskede
vasket
lagede
laget
trøstede
trøstet
havde
hadde

Ord som likner, men som har forskjellig betydning

grin
smil
at lide
å like
svær
vanskelig

Enkel og dobbel konsonant.
Aldri dobbel
konsonant i utlyd på dansk

ret og slet
rett og slett
treffe/traf
treffe/traff
gik
gikk
netop
nettopp
op/oppe
opp/oppe
mand
mann
vand
vann
tand
tann
anden
annen
hende
henne
ind
inn
sandhed
sannhet
skulde
skulle
vilde
ville

æ/e

tænke
tenke
mærke
merke
tænder
tenner
trænge
trenge
fortælle
fortelle

æ/å

græde
gråte

c/x/q

cavaler
kavaler
strax, sax
straks, saks
vox
voks
qvidre
kvitre

Diftonger

øi
øy
av
au
lere
leire

Hyppige småord

af
av
at være
å være
mig/dig/sig
meg/deg/seg
hvad
hva
endnu
ennå el. enda
der
der/det/som

Annet

Dansk har ikke dobbel bestemmelse, mens vi som oftest på norsk kan velge enkel eller dobbel bestemmelse.


den lille pige
den lille piken