Det magiske og eventyrlige

Alle fenomener kan utstyres med menneskelige egenskaper og evner hos Andersen, og her går han mye lenger enn folkeeventyrene, siden også lavtstående fenomener som insekter, filler, glasskår og lignende kan få liv og utstyres med menneskelige egenskaper. Det er få brudd på naturlovene (slik det er i folkeeventyrene) og sjelden overnaturlige vesener. En av grunnene til dette kan være at Andersen var svært opptatt av vitenskap og moderne, tekniske oppfinnelser (han elsket f eks å reise med tog). For Andersen ser det ut til at det eventyrlige og magiske fins rett foran øynene våre dersom vi er skikkelig oppmerksomme (se f eks ”Vanndråpen” og de fleste tingeventyr).