blogg 

Innføring i WordPress Blogg

I denne innføringen vil jeg bruke informasjons filmer/Screencast som læremiddel.
Klikk på overskriften for å se instruksjosfilmen

film  Slik oppretter du en konto på Wordpress.com

film  Slik logger du inn i Wordpress?

film  Dashbord - Din verktøy kasse i Wordpress

film  Slik skriver du inn et nytt innlegg på din Blogg

film  Slik oppretter du en ny webside i Wordpress

film  Slik oppretter du en ny webside i Wordpress (2010 versjon)

film  Slik lager du klasseavis i Wordpress

Laget av Magnus Nohr - Høgskolen i Østfold 2009/2010 - GNU General Public License