Datamaskinens komponenter og virkemåte

På disse sidene vil du finne bakgrunnsinformasjon om hvordan datamaskinen fungerer, og hvilke forskjellige deler den inneholder (og hva de delene faktisk gjør). Siden er pensum for studenter i IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold høsten 2006, men burde også være av interesse for andre som er interessert i en enkel innføring i hvordan datamaskiner er bygd opp.


Mye av stoffet er vanskelig å kategorisere, men det er gjort et forsøk her. I tillegg til valgene fra hovedmenyen er sidene koblet til hverandre der det er relevant. Har du lest alle sidene har du lest alt som finnes, og det anbefales!


Sidene er tryllet fram av Kjetil Østereng, og du kan henvende deg til han ved eventuelle forespørsler.