Arbeidskrav i IKT

IKT for lærere - Innføring i IKT og Grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold

Video
Vitamin

Tema

Oppgave

Screencast

Film av forelesning

Relay opptak av forelesning

Tasteveiledning

 1
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Videovitamin

Tekstbehandling -
Word

Word-oppgave
Du kan gjerne ta utgangspunkt i en tidligere egenprodusert oppgave

Screencast

Film av Forelesning

Beskrivelse: Beskrivelse: Flash

Word 2007
(
Word 2000)

 2 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Videovitamin

Presentasjonsprogram -
PowerPoint

Oppgave i PowerPoint

Screencast

Film av Forelesning

Beskrivelse: Beskrivelse: Flash

PowerPoint 2007

3

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Videovitamin

Regneark -
Excel

Oppgave i Excel

Screencast
Oppgave 1
Oppgave 2
Oppgave 3
Oppgave 4

Film av Forelesning

Beskrivelse: Beskrivelse: Flash

 

 4
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Videovitamin

Lage websider
-HTML
-Wordpress
-Google Sites

Websider

Screencast

Film av Forelesning

Beskrivelse: Beskrivelse: Flash

 

  5

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Videovitamin

Film
- Windows Movie Maker

Film
Lag en reklamefilm om deg selv med webcam eller filmkamera.
Eller en Instruksjons-/informasjonsfilm om fritt valgt tema.
- Filmen skal vise deg som snakker / synger
- Minst 1,5 minutts varighet
- Minst fire klipp
- Minst en overgang
- Minst en efekt
- Rulletekst med musikk på slutten

Screencast

Film av Forelesning

Beskrivelse: Beskrivelse: Flash

Tasteveiledning

 6 
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Videovitamin

Bildebehandling
- GIMP

Bildebehandling

Screencast

Film av Forelesning

Beskrivelse: Beskrivelse: Flash

Tasteveiledning

 7 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Videovitamin

Animasjon
-

Animasjon

Lag en animasjonsfilm

AnimateIT
Screencast

 

 8 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Videovitamin

Digital historie fortelling
- Photostorry

Photostorry
Lag en digital historie fortelling om deg selv ved hjelp av Microsoft Photostorry 3
-Varighet 2-3 minutter
-Minst 15 bilder
-Forteller stemme
-Overganger
-Bruk Zoom funksjonen

Screencast

Film av Forelesning

Beskrivelse: Beskrivelse: Flash

 

  9
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Videovitamin

Screencast

Screencast - Camtasia Relay    
Lag en opplæringsvideo/Screencast på 3-5 minutter.
Dette skal være et læremiddel der du viser og forklare en fremgangsmåte på skjermen samtidig som du gir en forklarende kommentar til det som utføres på skjermen.
Link til en av disse filmene skal leveres i Fronter

Screencast

Film av Forelesning

Beskrivelse: Beskrivelse: Flash

 

 10
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Videovitamin

Interaktiv Tavle

Interaktiv Tavle

 

 

 

Film av Forelesning

Beskrivelse: Beskrivelse: Flash

 

Oppgavene leveres i fronter


Ansvarlig for siden: Magnus Nohr Høgskolen i ØstfoldHøgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning Oppdatert