Arbeidskrav: websider

Oppgaven gjørers i Forntpage 2003 eller i et lignende program (web editor)

1. Lag et webområde med 15 websider med følgende utsende: Film

2. Del inn siden med delte kantlinjer i tre deler: Film

3. Bruk et design tema på hele webområdet: Film

4. Sett inn navigasjonsknapper i Vinduet til venstre: Film

5. Skriv inn litt om deg selv på hovedsiden. Teksten sal inneholde minst 2 hyperkoblinger i teksten: Film

6. Sett inn et bilde av deg selv på førstesiden. teksten på siden skal flyte rundt bildet: Film

7. Skriv inn: "Arbeidskrav i IKT for navne ditt" på top-banneret på den første websiden: Film

8. Publiser Webområde ditt til din innleverigsmapper på O.\ på lokalnettet: Film

Da er du ferdig med oppgaven, men jeg anbefaler deg også å prøve ut:

Film: Fotoalbum

Film: aktiveringspungter