Gå tilbake til Innføring i IKTs hovedside / Arbeidskrav

      Utskriftsvennlig visning

Arbeidskrav - Innføring i IKT

Oppgaver i Excel

I oppgavene skal leveres som en Excel fil med flere ark. Filen skal hete Excel.xlsx og leveres i moodle.

Oppgave 1) Budsjett

 

Anne Berg er klassestyrer for avgangsklassen ved Storby skole. Klassen planlegger å dra på klassetur til våren. Anne er usikker på om det blir for dyrt. Hun ønsker derfor å lage et budsjett som viser kostnader og inntekter på en slik tur. En kollega har sagt at da er det lurt å bruke regneark. Anne forstod ikke helt hva han mente, men ville ikke spørre. Forklar Anne hva et regneark er, og lag et forslag til hvordan et slikt klasseturbudsjett kan utformes.

 

Løsningsforslag 1: Film i fomatet Windows Media Video (.WMV-fil) | Samme film i Flash


Oppgave 2) Karakterer

Du er lærer på videregående skole. Standpunktkarakteren til elevene regnes ut av karakterene til høsttentamen, juletentamen og påsketentamen. Alle tentamener vektlegges like mye. Bruk gjennomsnittsformel for å regne ut standpunktkarakteren for den enkelte elev. Regn også ut gjennomsnittet for hele klassen etter høsttentamen, juletentamen, påsketentamen og standpunkt.

Sorter elevene slik at den eleven med best standpunkt karakter står øverst på lista.
Lag et søylediagram der elevene i klassen presenteres med standpunktkarakterer.
Ta gjerne utgangspunkt i din egen praksisklasse. Du må ha minst 10 elever i klassen din.
Tips! Bruk fyllehåndtak til å kopiere formel.

Lever klasseoversikt med karakterer som vist på bildet, og pass på å få med stolpediagrammet i arbeidsboken. Filen skal heter Karakterer.xlsx.

Løsningsforslag 2: Film i fomatet Windows Media Video (.WMV-fil) | Samme film i Flash

 

Oppgave 3) Bil

Et bilutleiefirma bruker Excel til å holde oversikt over inntektene sine.
 

Bilnummer Biltype Pris pr døgn Antall døgn for august Inntekt for august Gjennomsnittsinntekt pr arbeidsdag
(23 dager)
AA12345 Nissan Sunny 199,- kr 22    
AD23456 Seat Cordoba 229,- kr 19    
AJ34567 Audi A4 399,-kr 21    
AR45678 VW Passat 349,-kr 12

   
AX56789 Ford Focus 249,-kr 26

   
------- ------- ------- Samlet inntekt    

  1. Gjør ferdig utregningene i modellen og formater den slik at den blir lett å lese.
  2. Framstill ”Inntekt for august” med en passende diagramtype.
  3. Sett inn en ny kolonne som du kaller ”Bonusbil” etter kolonnen ”Inntekt for august”, og lag en funksjon som skriver ”BONUSBIL” dersom inntektene for denne bilen overstiger 5000 kr, og ”tapsbil” ellers.

Løsningsforslag 3: Film i fomatet Windows Media Video (.WMV-fil) | Samme film i Flash

 

Oppgave 4) Terningkast

Du har kastet en terning 20 ganger og fått disse resultatene:

4 2 5 1 3
4 2 6 3 5
1 6 3 5 4
2 5 6 2 2
1) Lag en tabell som er slik:

Antall øyne Frekvens
1  
2  
3  
4  
5  
6  


2) Nå skal vi la excel selv telle opp antall terninger som ga 1, 2 osv.
Bruk ”Antall.hvis” for å fullføre tabellen
Tips: Finn ut mer om "antall.hvis" i hjelpefunksjonen. Lagre filen som Terningskast.xlsx

Løsningsforslag 4: Film i fomatet Windows Media Video (.WMV-fil) | Samme film i Flash

Lykke til!
Ansvarlig for siden: Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning Oppdatert